BREAKING NEWS

FLASH NEWS : ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ, ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆರಂಭ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಸ್ಥೆಗೆ, ಪೈವಳಿಕೆನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆರಂಭ, ಪ್ರಿಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ, **********

ONLINE CLASS
--------------------------------------------------------------------------------------
മലയാള മീഡിയം----------------------------------------------------------------------------------
ಕೈಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು                 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ     ಪೈನಗರ್ ವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್        
--------------------------------------------------------------------------------------


1ನೇ ತರಗತಿ
--------------------------------------------------------------------------------------


2ನೇ ತರಗತಿ
--------------------------------------------------------------------------------------


3ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ 1
--------------------------------------------------------------------------------------


4ನೇ ತರಗತಿ
ಕನ್ನಡ 1
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 1 2
--------------------------------------------------------------------------------------


5ನೇ ತರಗತಿ
ಗಣಿತ 1
ಸಮಾಜ 1
ವಿಜ್ಞಾನ 1  2 
--------------------------------------------------------------------------------------


6ನೇ ತರಗತಿ

ಗಣಿತ  1   2
--------------------------------------------------------------------------------------


7ನೇ ತರಗತಿ
ವಿಜ್ಞಾನ 1   2
ಸಮಾಜ 1   
--------------------------------------------------------------------------------------


8ನೇ ತರಗತಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 1
ಹಿಂದಿ 1  
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ 1
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ 1  2 
ಸಮಾಜ 1  2
--------------------------------------------------------------------------------------


9ನೇ ತರಗತಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಹಿಂದಿ 1 2 3 4
ಗಣಿತ 1  
ಕನ್ನಡ 1  2 
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ  1  2 
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ  1    2
--------------------------------------------------------------------------------------


10ನೇ ತರಗತಿ
ಕನ್ನಡ ಎಟಿ  1 2 3 4 5
ಕನ್ನಡ ಬಿಟಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 1
ಹಿಂದಿ  1   2   3   4   5
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ 1  
ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ  1   2
ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ 1
ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ
ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ 1 2
ಗಣಿತ   1   2
ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 1 
--------------------------------------------------------------------------------------